Óvodánk óvodapedagógust keres

Toronyi Csicsergő Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Toronyi Csicsergő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9791 Torony, Újvári utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Óvodapedagógusi munkakörben- – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Fejlesztőpedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Szakmailag képzett, gyermekszerető, jó kommunikációs és együttműködő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyai Zsuzsanna nyújt, a 94/352-151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Toronyi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (9791 Torony, Újvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Mészáros Péterné részére a csicsergoovitorony@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.toronyiovi.hu – 2022.július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: kozigallas.gov.hu