Értesítés óvodai beiratkozásról

Torony Község Önkormányzata és Dozmat Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre a Toronyi Csicsergő Óvodában az óvodai beiratkozás időpontja:

2023. április 19-20-án 6 30-től – 16 30 óráig
2023. április 21-én 6.30– 12 óráig

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Három év alatti (legalább két és fél éves) gyermek felvételére akkor van lehetőség, ha az óvoda az óvodaköteles gyermekek felvételét követően további szabad férőhellyel rendelkezik.

 A Toronyi Csicsergő Óvoda kötelező felvételi körzete: Torony, Dozmat községek közigazgatási területe.

A felvételről, átvételről az óvodavezetője dönt. Az óvodai felvételről hozott döntést 2023. május 21. napjáig az óvoda írásban közli a szülővel.

 Az óvodai beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
  • gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok.

    Kovács György sk.                                                Gombor György sk.

Torony Község Önkormányzat                           Dozmat Község Önkormányzat

         Polgármestere                                                           Polgármestere