Bemutatkozás

0
Férőhelyeinek száma

Óvodánk jelszava

Itt minden érted van, érezd jól magad!

Az intézményünk kiemelt feladata, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, megfelelően tájékoztassuk őket gyermekük fejlődéséről, és megerősítsük az óvodaválasztás helyességét. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, így az óvoda-szülő folyamatos együttműködése, a gyerekek harmonikus fejlődésének feltétele.

A Toronyi Csicsergő Óvoda a község központjában helyezkedik el a főútvonal mentén, mely jól megközelíthető, akár gyalogosan is hamar elérhető. Környezetünkben található templom, buszmegálló, posta, benzinkút, több üzlet, vendéglő, szociális és kulturális intézmények. Élmények, tapasztalatok szerzésére nyújtanak lehetőséget a faluban megtalálható üzemek (pékség, faipari üzem, műanyag feldolgozó, autószerelő műhely, stb.) Az Arany patak és környéke, az erdős domboldalak, a helyi lovardák, rétek kedvelt kirándulóhelyeink és sétáink célpontjai.

Óvodánk épülete eredetileg a község általános iskolája volt, majd 1974-ben a község vezetősége egycsoportos óvodát alakított ki a meglévő épületben. Folyamatos átalakításokkal, újításokkal 1979-ben két csoportosra, 1989-ben három csoportra bővítették, majd 2002-től újból két csoportosra csökkentették intézményünket. A falu folyamatosan fejlődik, új lakóparkkal bővült. Ennek eredménye lett, hogy egyre több kisgyermekes család költözött ide. A megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette az óvoda bővítését.  2019-től nyerte el mostani arculatát, jelenleg 3 vegyes életkorú csoporttal működünk:

 

Pillangó csoport

Óvodapedagógusok:

Bogyai Zsuzsanna
Szalai Tímea
Dajka néni: Antalné Kiss Klaudia

Ágacska csoport

Óvodapedagógusok:

Viszked- Borsos Zsuzsanna
Varga-Gombás Zsófia
Dajka néni: Borsos Péterné (Anikó néni)

Katica csoport

Óvodapedagógusok:

Gombás Istvánné (Zsuzsa néni)
Kámán Erika
Dajka néni: Homor Enikő
Pedagógiai asszisztens: Huszár Eszter.

Intézményünk férőhelyeinek száma: 75 fő, felvételi körzetünk Torony és Dozmat községek területe.

A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a csoportszobák méreteit.

 

Lehetőség szerint egy csoportba kerüljenek: testvérek, ismerősök, egy faluból érkezők. Megfelelő arányú legyen a fiúk-lányok, korcsoportjukhoz tartozók száma. Egyenletesen legyenek elosztva az SNI-s, hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek.

Intézményünk mindig is arra törekedett, hogy óvodáskorú gyermekeink családias nevelését, sokoldalú, harmonikus fejlődését változatos tevékenységekkel elősegítse. Az iskolai élet megkezdése minél zökkenőmentesebb legyen.

 

A gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési attitűd, amely a szereteten alapul. Eddig is és a jövőben is a gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, alkalmazkodva a körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként részt veszünk a célok megfogalmazásában és megvalósításában.

 

Helyi pedagógiai programunk a játékra, a mozgásra és tevékenységekre épít. A gyermek a játékon keresztül éli meg élményeit, tapasztalatait, általa fejlődnek képességei, bővülnek ismeretei. Óvodánkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra. Szeretetteljes biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben, az érdeklődésükre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését. Fontosnak tartjuk az óvoda értékeinek, hagyományainak megőrzését, szervezeti kultúrájának fejlesztését, tartalmakkal való kiegészítését.

Pedagógiai programunk középpontjában a gyermekek állnak, akik számára sokoldalúan biztosítottak a tárgyi és személyi feltételek. A csoportszobák berendezési tárgyai esztétikusak, törekszünk a kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékben előírt felszereléseket, fejlesztő eszközöket biztosítani. Gyermekek védelme szempontjából fontosnak tartjuk a biztonságos és balesetmentes környezet biztosítását.

Az épület zárt belső udvara aszfaltos, itt a felfestett kresz pályán van lehetőség járművezésre, az alapvető közlekedési szabályok elsajátítására.

Az épület mögötti  gyepes játszótéren a szabványoknak megfelelő változatos mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Az épület és az udvar felújítása, korszerűsítése, karbantartása folyamatos feladatot jelent, ebben van segítségünkre a fenntartónk, Torony Község Önkormányzata.

 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitvatartása alatt felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok végzik.

Az óvodapedagógusok munkáját 1 fő szakképzett pedagógiai asszisztens és csoportonként 1-1 fő dajka segíti.

Logopédus foglalkozik a beszédfejlődésben elmaradt és beszédhibás gyermekekkel.

Tálaló konyhával rendelkezünk, a tízórait és uzsonnát helyben készítjük, az ebédet a helyi vendéglő biztosítja. Az étkeztetéssel járó szervezési és adminisztrációs feladatokat egy fő konyhai dolgozó látja el.

 

Az intézményünk kiemelt feladata, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, megfelelően tájékoztassuk őket gyermekük fejlődéséről, és megerősítsük az óvodaválasztás helyességét. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, így az óvoda-szülő folyamatos együttműködése, a gyerekek harmonikus fejlődésének feltétele.

 

Törekszünk arra, hogy együttműködésünk minél gazdagabb legyen a személyi kapcsolattartástól, a közös programok, rendezvények szervezéséig (pl. óvodásbál, családi sportnap). A szülők érdekeit a Szülők Közössége képviseli.

Az óvodában nagy események az ünnepségek, amelyek színesítik a mindennapokat és életre szóló élményeket nyújtanak a gyermekeknek.

A közös programokon keresztül az együvé tartozás érzését közvetítjük a gyermekeknek.

Örömmel vesznek részt az ünnepi előkészületekben, élvezik a mindennapoktól eltérő tevékenységet.

Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15. Húsvét, Anyák napja, Évzáró.

Jeles napjaink: Népmese napja, Állatok világnapja, Márton nap, Magyar kultúra napja, Víz világnapja, Magyar költészet napja, Föld napja, Madarak és fák napja.

 

Gyermekek születésnapját egész évben folyamatosan megünnepeljük.

 

Külön szolgáltatások szülői igény alapján: hitoktatás, gyermektánc, ovis foci, bábszínházba látogatás.

 

Óvodánk jelszava: „Itt minden érted van, érezd jól magad!”

Jövőképünk: Olyan óvoda, ahol a gyermekek családias hangulatú, megértő, szerető, elfogadó, és biztonságos egészséges környezetben élik boldog, élményekben gazdag tevékeny éveiket.

 

Ahol az óvodai élet mindennapjait az önfeledt játékkal, mozgással szabad tevékenységgel tölthetik, szakmailag felkészült, kreatív, jókedvű, empatikus és megújulni képes óvodapedagógusok, dajkák, és pedagógiai asszisztens irányításával.

 

Mészáros Péterné
óvodavezető

 

 

Elérhetőségeink