Házirend

Hatályba lépés időpontja: 2020.09.01.

Pedagógiai program

Ez a dokumentum a Toronyi Csicsergő Óvoda helyi pedagógiai programja. Annak a leírását tartalmazza, hogy óvodánk mit kínál az érdeklődő szülőknek, milyen feladatokra tud vállalkozni, és mit tud tenni azért, hogy óvodásai jól érezzék magukat az itt töltött évek alatt. Egy óvoda hitvallását arról, hogy milyen emberi értékeket tart fontosnak, milyen pedagógiai célokkal és eljárásokkal véli legjobban teljesíthetőnek azt a kötelességét, amelyet a köznevelési célok és a szülői, gyermeki elvárások ráhárítanak.

TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (1) bekezdése alapján, a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek - csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.